Έγγραφα που Χρειάζονται για Ανάληψη

Πριν να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημα ανάληψης, θα χρειαστούμε ένα ή περισσότερα προσωπικά έγγραφα για την έγκριση της διαβίβασης των χρημάτων σας.

Για να διασφαλίσουμε ότι η ανάληψη θα γίνει όσο τον δυνατόν γρηγορότερα και για αποφυγή καθυστερήσεων, σας παρακαλούμε να μας υποβάλετε τα σωστά έγγραφα και να τα μεταφορτώσετε με ακρίβεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μερικά γρήγορα και απλά βήματα.

Χρειαζόμαστε από εσάς τα εξής:

Αποδεικτικό ταυτότητας

Αποδεκτά έγγραφα είναι μεταξύ άλλων:

 • Το διαβατήριο
 • Η άδεια οδήγησης
 • Το δελτίο ταυτότητας (που εκδίδεται από κυβερνητική αρχή)

Το αποδεικτικό ταυτότητας πρέπει:

 • Να είναι έγχρωμο
 • Να είναι έγκυρο
 • Να περιλαμβάνει καθαρή φωτογραφία
 • Να περιλαμβάνει υπογραφή
 • Να μην έχουν αποκοπεί οι άκρες
Έγγραφα που Χρειάζονται για Ανάληψη

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

Αποδεκτά έγγραφα είναι μεταξύ άλλων:

 • Ο λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (φυσικό αέριο, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα)
 • Το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

Το αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας πρέπει:

 • Να είναι έγχρωμο
 • Να έχει εκδοθεί στο όνομά σας
 • Να περιλαμβάνει τη διεύθυνσή σας
 • Να έχει εκδοθεί εντός των 3 τελευταίων μηνών
Έγγραφα που Χρειάζονται για Ανάληψη

Πιστωτική κάρτα

Αν επιλέξετε να κάνετε κατάθεση με πιστωτική κάρτα, πρέπει να μας υποβάλετε αντίγραφο της κάρτας που χρησιμοποιήσατε πριν την επόμενη ανάληψη. Αυτό είναι απαραίτητο μόνο μία φορά για κάθε πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε ακριβώς την ίδια κάρτα, δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία ξανά.

 • Ο λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (φυσικό αέριο, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα)
 • Το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού

Σας παρακαλούμε να υποβάλετε τα παρακάτω:

Το εμπρόσθιο μέρος κάρτας

 • Πρέπει να είναι έγχρωμο
 • Πρέπει να φαίνονται τα 4 τέσσερα τελευταία ψηφία της κάρτας
 • Καλύψτε τα 8 μεσαία ψηφία του αριθμού της κάρτας.
Έγγραφα που Χρειάζονται για Ανάληψη

Η υποβολή των εγγράφων σας είναι μια εύκολη διαδικασία και χρειάζεται να την κάνετε μόνο μία φορά. Απλώς μεταφορτώσετε τα μέσω του ταμείου. Μεταφορτώσεις άλλων εγγράφων απαιτούνται μόνο σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει μια καινούργια πιστωτική κάρτα, μια νέα μέθοδο πληρωμής ή αν έχετε αλλάξει κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, όνομα, κλπ.). Καλή απόσυρση!

We check documents as quickly as possible, usually less than 12 hours. It could take longer if extra verification is needed, so if you haven’t heard from us within 48 hours, please contact customer support.